Doradca Podatkowy

Sabina Bazarko

Zobacz więcej

O mnie

Doradca Podatkowy Sabina Bazarko

Szukasz doświadczonego i profesjonalnego doradcy podatkowego? Kogoś kto wesprze Ciebie w sporach z organami podatkowymi i wyjaśni wszelkie zawiłości prawa podatkowego? Jeśli tak to dobrze trafiłeś.

Jestem licencjonowanym doradcą podatkowym z numerem wpisu w rejestrze 13540.
Jestem absolwentką Wydziału Ekonomii na Uniwersytecie Rzeszowskim, ukończyłam również studia podyplomowe w zakresie podatków w Wyższej Szkole Informatyki i Zarzadzania w Rzeszowie.

Wiedza podatkowa poparta doświadczeniem zawodowym pozwoli mi pomóc Państwu w zawiłościach przepisów prawnych poprzez wskazywanie rozwiązań dostosowanych do indywidualnych potrzeb.
 

hd_44b4e791af4f8af2e71b2041ec4b4dfd2.jpg

Licencjonowany doradca podatkowy

Oferta

Zobacz w czym mogę Ci pomóc

Doradztwo podatkowe

Klientom biznesowym proponuję:

Stałą obsługę podatkową w zakresie podatków dochodowych (PIT, CIT), podatku od towarów i usług (VAT), podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) oraz podatków lokalnych.
Udzielanie porad, opinii i wyjaśnień w zakresie obowiązków podatkowych.
Opracowanie wniosków o wydanie indywidualnej interpretacja prawa podatkowego.
Reprezentowanie Klienta przed organami podatkowymi oraz sądami administracyjnymi.

DORADZTWO PODATKOWE - KLIENCI INDYWIDUALNI

Na moją pomoc mogą liczyć również klienci indywidualni, którzy borykają się z problemami podatkowymi, szczególnie w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), podatku od spadków i darowizn oraz podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC).

Zapraszam we wszelkich sprawach dotyczących:

- opodatkowania dochodów z najmu, dzierżawy itp.
- opodatkowania/zwolnienia przychodów ze zbycia nieruchomości lub praw majątkowych,
- opodatkowania dochodów z uzyskiwanych za granicą,
- opodatkowania/zwolnienia otrzymanych darowizn i spadków,
- uzyskania interpretacji podatkowych,
- sporządzania deklaracji podatkowych i zeznań rocznych.

REPREZENTACJA PRZED ORGANAMI PODATKOWYMI

Pomoc doradcy podatkowego w postępowaniu wiąże się m.in. z:

reprezentacją w postępowaniu podatkowym,
składaniem w imieniu Klienta odwołań, zażaleń, a także innych pism.
Doradca podatkowy zapewni, że wszystkie terminy zostaną dotrzymane, a sporządzone pisma będą w sposób wyczerpujący odzwierciedlać stanowisko Klienta poparte odpowiednio przeprowadzoną wykładnią przepisów prawa.

Schematy podatkowe

Kancelaria zapewnia wsparcie w zakresie wywiązywania się z obowiązków związanych z tzw. schematami podatkowymi (MDR).
Nasza oferta obejmuje analizę w zakresie:
- przeprowadzenia przeglądu działalności pod kątem przepisów o MDR
- identyfikacji schematów podatkowych
- sporządzenia raportu podsumowującego analizę
- wsparcia w stworzeniu procedury wewnętrznej
- pomoc w raportowaniu schematów do Szefa KAS.

Reprezentowanie przed sądami administracyjnymi

Skargi wnoszone do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego, czy Naczelnego Sądu Administracyjnego powinny być sporządzone w sposób profesjonalny oraz ich treść powinna czynić zadość wymaganiom pisma w postępowaniu sądowym. Skarga kasacyjna do NSA może być złożona wyłącznie przez profesjonalnego pełnomocnika procesowego, jakim jest m.in. doradca podatkowy.

Doradca podatkowy zapewni, że złożona skarga będzie:

- w odpowiedni sposób skonstruowana,
- zawierać wszystkie zaskarżone przepisy prawa materialnego, czy postępowania,
- profesjonalnie uzasadniona z uwzględnieniem orzecznictwa, doktryny oraz specyfiki działalności, prowadzonej przez podatnika.
Ponadto, doradca podatkowy oceni, czy istnieje możliwość wstrzymania wykonania decyzji organu podatkowego na czas trwania postępowania w sądzie.

Ceny transferowe

Celem usług w zakresie cen transferowych świadczonych przez Kancelarię jest zminimalizowanie ryzyka zakwestionowania przez organy podatkowe cen stosowanych w transakcjach z podmiotami powiązanymi.
W tym zakresie oferujemy:
- opracowanie lub pomoc w opracowaniu dokumentacji podatkowej dla transakcji między podmiotami powiązanymi, zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów podatkowych;
- opracowanie polityki cen transferowych i zasad rozliczeń między podmiotami powiązanymi;
- wsparcie w trakcie ubiegania się o uprzednie porozumienie cenowe.

Porady online

Pomoc prawna on-line

Kancelaria świadczy również usługi doradztwa online. Klient zainteresowany rozwiązaniem swojego problemu podatkowego może to zrobić za pomocą formularza kontaktowego . Porady podatkowe online to usługa realizowana całkowicie za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Dzięki temu klient ma możliwość szybkiego rozwiązania ważnego dla niego problemu podatkowego bez względu na to, gdzie się aktualnie znajduje. Koszt porady i czas realizacji określany  indywidualne – podany uprzednio Klientowi , przed realizacją usługi .
W odpowiedzi na przesłane zapytanie Kancelaria przygotuje opinię podatkową (poradę), która następnie zostanie udostępniona Klientowi drogą elektroniczną w formie pliku PDF zaopatrzonego w podpis doradcy podatkowego.
Opinia podatkowa zostanie tak przygotowana by, zgodnie z obowiązującym stanem prawnym, całkowicie wyjaśnić problem podatkowy. Niezależnie od rodzaju wybranej porady, w każdej opinii znajdą Państwo, oparte na dogłębnej analizie przepisów prawa podatkowego uzasadnienie. Przywołane zostaną również  stanowiska organów podatkowych i sądów administracyjnych potwierdzające zawartą w opinii odpowiedź.

Skorzystaj z formularza kontaktowego

Zapraszam do współpracy

Kontakt

Formularz kontaktowy

Wysyłając formularz wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych w związku z wysłaniem zapytania przez formularz kontakowy. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przetworzenia i obsługi zapytania. Zostałem/am poinformowany/a, że przysługuje mi prawo dostępu do swoich danych, możliwości ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania. Administratorem danych osobowych jest Sabina Bazarko, ul. Reymonta 11/1 ,37-700 Przemyśl

Dane kontaktowe

Spotkanie po uprzednim kontakcie telefonicznym.

Doradca podatkowy
Sabina Bazarko | numer 13540

ul. Łukasiewicza 8A, 35-604 Rzeszów

ul. Reymonta 11/1, 37-700 Przemyśl

515 185 300